31-03-09

Wat verandert er voor uw spaargeld op 1 april?

Op 1 april worden de nieuwe wettelijke bepalingen voor spaarrekeningen van kracht. Dat is een gevolg van een wet die eind vorig jaar is goedgekeurd. De bedoeling? Meer transparantie voor de spaarder zodat hij minder kapitaal hoeft te versluizen tussen banken. Maar bent u ook op de hoogte van de inhoud van de wet? Welke zijn de veranderingen voor uw spaarboekje?

De nieuwe spelregels

  1. Eerst en vooral wordt de maximale wettelijk toegestane rente aangepast. Momenteel lag het plafond op 4,25%. Vanaf 1 april wijzigt dat: maximaal bedraagt de rente voortaan 3% of de rente van de ECB op 10 december of 10 juni van het desbetreffende jaar. Als de ECB-rente dus lager staat dan 3% mogen banken tot 3% geven. Bij een ECB-rente hoger dan 3% dan is de maximaal toegestane rente gelijk aan die van de ECB.

  2. Aangroeipremies worden afgeschaft. Tot 1 april bestonden er twee premiestelsels. Enerzijds de aangroeipremie voor nieuw geld en anderzijds een getrouwheidspremie voor geld dat 12 maanden onafgebroken op uw rekening staat. De eerste premie wordt dus afgeschaft.

  3. De getrouwheidspremie moet minimaal 25% bedragen van de geboden basisrente. Daarbij mag er worden afgerond naar het lager gelegen tiental. Bovendien mag die premie maximaal 50% van de maximaal toegestane basisrente zijn.

  4. Voor de getrouwheidspremie wordt ook een garantie ingevoerd. Hoe gaat dat in zijn werk? De getrouwheidspremie wordt aan het geld gekoppeld op het moment van storting. Haalt u het geld tijdens de volgende twaalf maanden niet af, dan wijzigt de getrouwheidspremie niet. Eventuele wijzigingen in de rentepolitiek van de bank hebben daarop geen invloed. Anders gezegd: de getrouwheidspremie is gegarandeerd voor de lopende periode van één jaar.

  5. Uw bank mag uw spaargeld niet meer in schijven opdelen. De geboden rente is dus van toepassing op al het geld op uw rekening op dat ogenblik, ongeacht het totale bedrag. Beslist uw bank dus om boven een bepaald bedrag een ander rentetarief toe te passen, dan geldt dit tarief voor al het geld op uw rekening. En dus niet enkel voor een bepaalde schijf. Een voorbeeld: een bank biedt tot 100.000 euro 3% + 0,75%; vanaf 100.000 wordt dit 2,00% + 0,75%. In dat geval zal vanaf  het moment dat uw kapitaal oploopt tot 100.000 euro, de rente voor het volledige bedrag terugvallen op 2,00% + 0,75% en niet enkel voor het deel boven de 100.000 euro.

  6. Verschillende rentes op één rekening zijn niet langer toegestaan. Sommige banken hanteerden verschillende rentes op één rekening. De geldende basisrente was dus niet voor al het geld op de rekening hetzelfde maar varieerde volgens het moment van storting. Een bedenkelijke praktijk die voortaan verboden is.


logo Max nieuwVanaf morgen zitten ze dus weer aan de percentjes op onze spaarrekeningen te knabbelen :-(
Tot vandaag, had ik nog 4,00% + 0,50 % getrouwheidspremie op mijn MAX-rekening van Recordbank... Vanaf morgen zakt dat naar 2,40% + 0,60% getrouwheidspremie... Een héél verschil als je het mij vraagt (maar kijk zelf maar eens, hoeveel het op je eigen spaarrekening (nog maar) is...
De ING Lion Deposit heeft morgen dezelfde intrestvoeten als de MAX-rekening van Recordbank...
Rabobank.be hinkt daar maar droevig achterop : Nog slechts 2,00 % + 0,50 % getrouwheidspremie...
Och, waar maak ik me nog druk over, deze week maak ik mijn spaarrekening toch leeg ; om mijn nieuwe fiets te betalen, en het voorschot voor mijn nieuwe zonnepanelen, die ze op 2 juni komen plaatsen...
ZWART 750-1
logo recordbankLogo_INGrabobank-logo-nl

De commentaren zijn gesloten.